Ik werk/werkte onder andere voor deze opdrachtgevers:

Voor onderwijsorganisaties: Leraar24, Expertisecentrum Leerplanontwikkeling SLO, de VO-raad, Nuffic, Onderwijsraad, SchoolInfo.
Voor overheidsorganisaties: Nationale ombudsman, ICTU, Algemene Rekenkamer, ministerie van VWS, BZK en Buitenlandse Zaken.
Voor tijdschriften: Van 12 tot 18, Didaktief, de Financiële Consument