DE WEG NAAR EEN GOED VERHAAL

Wilt u een journalistiek interview met een deskundige of een reportage over de resultaten van een goed project? Twijfelt u of uw tekst wel overtuigend genoeg is? Als dit uw vragen zijn dan heb ik antwoorden. Samen met u kijk ik wat er nodig is om een goed verhaal te maken. Een verhaal dat ik natuurlijk graag voor u schrijf.

INZICHT IN KOSTEN EN PLANNING

Op basis van een (gratis) eerste gesprek maak ik een kostenberekening en een tijdplanning. Zo komt u niet voor onaangename verrassingen te staan. Ik maak een outline van de tekst die ik ga maken en tussentijds houden we natuurlijk contact of spreken we een correctieronde af. Zo ontvangt u precies op tijd een goede tekst.