Aan iedereen gedacht?

Een brochure met praktische tips voor beleidsmakers om te zorgen voor inclusief beleid, waarbij rekening wordt gehouden met mensen met een beperking. Deze brochure schreef ik in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Download de brochure (pdf)